Infomomenten 16 en 17 december RUP

Op 5 november keurde het college van burgemeester en schepenen de startnota’s goed over vier gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Het CBS startte zo formeel het planproces van

  • RUP Meylweg
  • RUP Altena
  • RUP Waarloos
  • RUP Kernwinkelgebied (over de afbakening en bestemming van ons kernwinkelgebied)

We nodigen iedereen graag uit op de digitale participatiemomenten van 16 en 17 december waar we de startnota ’s toelichten en je vragen kan stellen aan de opstellers van het plan. Inschrijven vooraf is nodig en kan via het webformulier dat je terugvindt op

Een dag voor het participatiemoment ontvang je een link waarmee je kan deelnemen.