Vanaf 2 augustus voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedurende 2 weken nachtelijke werken uit op de N1. Verkeer tussen Kontich en Mechelen wordt ’s nachts (20u – 06u) in beide richtingen omgeleid via de de E19 en de N171. Bij regenweer kan deze planning wijzigen.

Heraanleg kruispunt

Het drukke kruispunt is aan grondige vernieuwing toe. Aan de indeling zullen er geen grote wijzigingen gebeuren. De weginfrastructuur wordt wel volledig vernieuwd. Voor fietsers komen er nieuwe fietspaden in asfalt en meer opstelruimte op het kruispunt. Voor het gemotoriseerd verkeer wordt de rijweg aangepakt op alle takken van het kruispunt en komt er een nieuwe verkeerslichteninstallatie. Voor het openbaar vervoer wordt een bushaven aangelegd op de Grote Steenweg richting Hove ter hoogte van de discotheek. 

Fasering werken

De wegenwerken gebeuren door Willemen Infra NV en zullen grotendeels in juni en juli plaatsvinden. Tijdens het bouwverlof (van 12 tot en met 30 juli 2021) wordt er niet gewerkt. In augustus wordt er nog twee weken enkel ’s nachts gewerkt. Deze volledige planning is onder voorbehoud van onvoorziene en weersomstandigheden. 

De werken vinden plaats in verschillende fasen: 

  • Fase 0 = Opbraak midden eilanden ter voorbereiding van de heraanleg van het kruispunt. Dit gebeurt in de nachten van 2 op 3 juni en van 3 op 4 juni.
  • Fase 1= Heraanleg kruispunt oostzijde (kant Ferdinand Maesstraat) van 7 juni tot 21 juni.
  • Fase 2 = heraanleg kruispunt westzijde (kant Michel Geysemansstraat) van 21 juni tot 9 juli.
  • Fase 3 = asfaltwerken en indienstname niewe verkeerslichteninstallatie van 2 tot 13 augustus (nachtwerk).


Nachtelijke werken van 2 -13 augustus

Tijdens de nachten van 2 tot en met 6 augustus verwijdert de aannemer eerst een reeks verkeerseilanden in de verharde middenberm van de N1. Dit gebeurt verspreid over de volledige zone vanaf de Walem-brug over de Nete tot aan het kruispunt van de N1 met de Blauwesteenstraat in Kontich. Hierbij is er slechts plaatselijk hinder en zal plaatselijk verkeer steeds door kunnen. 

Tijdens de nachten van 9 tot en met 13 augustus vinden de effectieve asfalteringswerken plaats tussen het kruispunt van de N1 met de Bussestraat (N1c)/Lage Vosbergstraat en het kruispunt met de M.Geysemansstraat/F. Maesstraat. Er zal een volledige afsluiting zijn door de herasfalteringswerken en dit tussen het kruispunt van de Bussestraat en de Copacabana. Het kruispunt van de Bussestraat zal wel open blijven in de 3 andere richtingen. 

Opgelet, asfalteringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij regenweer kan de huidige planning nog wijzigen.

Verkeershinder en wegomleiding

De werken worden ’s nachts (20u -06u) uitgevoerd om de hinder voor het verkeer zo beperkt mogelijk te houden. Tijdens de periode van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk over de N1 tussen Kontich en Mechelen. Gemotoriseerd verkeer wordt ’s nachts in beide richtingen omgeleid langs de E19 via de op- en afrittencomplexen van Mechelen-Noord (9) en Kontich (7) en langs de N171. Overdag is er geen hinder en blijft de N1 in beide richtingen open. Fietsers en voetgangers hebben altijd doorgang.

Het kruispunt van de N1 met Bussestraat (N1c) zal tijdens de asfalteringswerken in de tweede week altijd open blijven in de richting van de E19 en Duffel.

Blijf op de hoogte

Opgelet, de huidige planning van de werken is onder voorbehoud van gunstige werf- en weersomstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen. De meest actuele info over de werkzaamheden is steeds terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/kontich.