Maar liefst 1/4 van onze inwoners bestaat uit senioren. We vinden het dan ook belangrijk om hun maatschappelijke bijdrage te benadrukken en hun noden en behoeften te beantwoorden. We voeren daarom een geïntegreerd ouderenbeleid en stellen nu ook trots ons ambitieus seniorenbeleidsplan voor.

In de beleidsperiode 2020-2025 willen we werk maken van een geïntegreerd en participatief ouderenbeleid met specifieke aandacht voor de meest zorgbehoevende en sociaal kwetsbare ouderen.

Het seniorenbeleidsplan somt op wat we doen of gaan doen om de aangekaarte noden en behoeften te realiseren. In het plan gaat veel aandacht naar zorg en welzijn, de mobiliteit en bereikbaarheid van de reeds bestaande activiteiten en het informeren van onze senioren via het seniorenblad en de seniorenbeurs. We bouwen evaluatiemomenten in die zowel gericht zijn op de uitvoering en impact van de verschillende acties alsook op de realisatie van de algemene doelstellingen. 

Het seniorenbeleidsplan werd geschreven voor en door senioren. In 2018 voerden enquêteurs onder leiding van de Vrije Universiteit Brussel en in opdracht van het lokaal bestuur Kontich bij ruim 400 senioren een ouderenbehoeften bevraging uit. De resultaten van dat onderzoek en cijfers vanuit de eigen en andere organisaties werden gebundeld, verwerkt en voorgelegd aan een deel senioren. Die informatie werd gekoppeld aan concrete acties en zo kreeg het seniorenbeleidsplan gaandeweg vorm.

Ben je benieuwd naar het plan? Dan vind je het hieronder terug. Veel leesplezier!Gepubliceerd op vrijdag 3 juli 2020 15.20 u.

Bijlagen