info

Vorige week verlengde de federale regering de geldende maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus.

Een overzicht van de federale maatregelen vind je op deze link.

Essentiële diensten blijven tot nader order wel open/werken. Lokaal bestuur Kontich volgt in deze de interpretatie die Antwerps provinciegouverneur, Cathy Berx, geeft aan de essentiële dienstverlening. Lokale besturen bieden op alle vlakken essentiële dienstverlening aan in deze interpretatie. Concreet betekent dit dat we open blijven en onze dienstverlening continueren.

Concreet geldt voor ons bestuur dan ook volgende werkwijze:

 • Alle publieksdiensten van het lokaal bestuur blijven hun werking hanteren, uiteraard met respect voor de regels rond “social distancing”.
 • De dienstverlening van ons lokaal bestuur in Het Gemeentehuis blijft tot nader order doorgaan. Voor de publieksdiensten in Het Gemeentehuis kan je wel zeker tot en met 3/5 geen afspraak maken via ons online afsprakenportaal. Je kan wel te allen tijde:

  – Heel wat producten aanvragen via ons e-loket. Hiervoor hoef je sowieso niet naar het gemeentehuis te komen;
  – Mailen en/of bellen naar onze diensten;
  – Moet je toch om een dringende/dwingende reden een afspraak hebben bij onze diensten, neem dan telefonisch contact op. We bekijken dan samen met jou wat mogelijk is.
 • Bovenstaande werkwijze houdt in dat we onze diensten dus steeds per mail en telefonisch bereikbaar zijn.
 • Alle publieke en privé – activiteiten worden afgelast of uitgesteld ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.
 • We schrappen dan ook alle activiteiten die het lokaal bestuur zelf organiseert.
 • De bibliotheek is t.e.m. 3 mei enkel open op afspraak.
 • Het zwembad, seniorenlokaal De Arend en buurthuis Den Alf sluiten.
 • De sportkampen en extra BKO – werking die starten op maandag 6 april gaan niet door. 
 • De buitenschoolse kinderopvang en kinderdagverblijven voorziet opvang voor reeds ingeschreven kinderen maar neemt geen nieuwe kinderen aan.
 • Het containerpark is open.
 • Bestuurskundig blijft onze dienstverlening voorlopig doorgaan, zoals de gemeenteraad, infovergaderingen gekoppeld aan procedures, enz. Ook hier nemen we alle mogelijke voorzorgsmaatregelen.
 • De eerstkomende raadscommissies vinden plaats achter gesloten deuren. Bovendien bundelen en bespreken we de belangrijkste agendapunten van deze commissies op één vergadering. De nieuwe datum communiceren we zo snel mogelijk op www.kontich.be.
 • Begrafenisplechtigheden zijn toegelaten in intieme kring (beperkte groep aanwezigen volgens de richtlijnen van de begrafenisondernemers) en mits maatregelen van social distance. De begrafenisondernemers zijn hiervan op de hoogte en zullen de naaste familie hierin bijstaan.
 • Personen met vragen rond hulp of zorg, kunnen terecht bij het Zorgloket (tel. 03 246 25 90).
 • We sturen de aangifteformulieren voor de belasting op drijfkracht en bedrijfsruimte nog niet op.
 • De wekelijkse markt gaat tot nader order niet door.
 • De A-HA! school schort de lessen op maar voorziet opvang voor de kinderen.
 • Het wijkkantoor van politiepost HEKLA sluit. 
 • Het museum voor Heemkunde sluit.
 • We sluiten tot nader order het skateterrein omdat er grotere groepen (te vermijden samenscholingen) gesignaleerd werden. Door deze afsluiting wordt ook de trage weg (verbinding tussen ’s Herenlei en Vrijetijdscentrum De Nachtegaal) en de hondenweide afgesloten.
 • We sluiten alle speeltuinen en speelterreintjes.
 • Aan onze onthaalbalie, de spreekkamers en de balies van dienst burgerzaken in Het Gemeentehuis plaatsen we plexiglas om te nauw contact te vermijden.
 • Ons onderhoudspersoneel spendeert extra aandacht aan het poetsen en ontsmetten van balies, wachtruimtes en spreekkamers.
 • We voorzien op al onze locaties voldoende ontsmettende handgels om de handhygiëne te bevorderen.

Hoe gaat het verder?

Het is belangrijk om te beseffen dat deze maatregelen tijdelijk zijn. Deze tijdelijke maatregelen gelden voorlopig tot en met 3 mei 2020.

Mogelijks evolueert de besluitvorming nog verder en komen er nieuwe richtlijnen (van de hogere overheden). Als lokaal bestuur volgen we de veranderende situatie op de voet. Wijzigingen in (te nemen) maatregelen communiceren we steeds via onze website zodra we hier duidelijkheid over hebben. 

Volg zeker altijd de regelgeving van de federale overheid en de agentschappen op, alsook die van de koepelorganisaties. Op www.info-coronavirus.be vind je meer informatie over het Coronavirus en een lijst met FAQ’s. Deze lijst wordt permanent bijgewerkt. Met medische vragen omtrent het virus kan u terecht op het nummer 0800 14 689.