omleiding

Op maandag 6 januari start de heraanleg van twee kruispunten in de Kruisschanslei. Concreet gaat het om de kruispunten van de Kruisschanslei met de Keizershoek en met de oude spoorwegberm, die veiliger en fietsvriendelijker worden ingericht.

Om de hinder door deze werken tot een minimum te herleiden, worden beide kruispunten tegelijkertijd aangepakt. Beide werken starten op maandag 6 januari 2020. De vermoedelijke uitvoeringstermijn van beide werken bedraagt een viertal maanden.

Verkeersmaatregelen

Omwille van de werken, nemen we vanaf 6 januari verschillende verkeersmaatregelen:

De bovenvermelde data zijn onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden. Meer info over de werken vind je hier. Met vragen over de werken kan je ook steeds terecht bij de coördinator publieke ruimte, op het nummer 03 451 92 82. Met vragen over de omleidingen of verkeerssituaties kan je steeds terecht bij politie zone HEKLA, op het nummer 03 444 00 13.

  • de korte Keizershoek (deel tussen Drabstraat en Kruisschanslei) wordt doodlopend tot aan het kruispunt met de Kruisschanslei. Enkel plaatselijk verkeer is er toegelaten. Gedurende de werken geldt dubbelrichtingsverkeer in dit deel van de Keizershoek en een parkeerverbod aan de kant van de pare huisnummers.
  • De Keizershoek (deel tussen N171 en Kruisschanslei) wordt doodlopend tot aan het kruispunt met de Kruisschanslei. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden.
  • De Kruisschanslei wordt doodlopend tot aan het kruispunt met de oude spoorwegberm. Plaatselijk verkeer kan tot aan de werfzone rijden.
  • Bovenstaande maatregelen betekenen dat bewoners van de zone tussen de twee werfzones hun woning zo goed als altijd kunnen bereiken maar dat doorgaand verkeer niet toegelaten en niet mogelijk is gedurende de werkperiode. Op momenten dat de bewoners niet met de wagen tot aan de woning kunnen, brengt de aannemer hen hier tijdig van op de hoogte.
  • We voorzien gedurende de werken twee omleidingen:  1. Verkeer komende van de N171 / Pierstraat dat richting het centrum wilt rijden, dient de omleiding via de Drabstraat (Drabstraat – Kongostraat – Rubensstraat – centrum)of de De Villermontstraat (De Villermonstraat – Edegemsesteenweg – Antwerpsesteenweg – centrum) te nemen. // 2. Verkeer komende van de N1 (Koningin Astridlaan) of Duffelsesteenweg dat richting N171 wilt rijden, dient de omleiding te volgen via de Witvrouwenveldstraat en Drabstraat.
  • Fietsers kunnen de werfzone passeren.