info

Het college van burgemeester en schepenen past vanaf 1 januari 2020 de prijzen aan van de administratieve stukken van de dienst burgerzaken, zoals de prijzen van reispassen, rijbewijzen en vreemdelingenkaarten.

Wie tot hiertoe een oproepkaart kreeg voor een nieuwe identiteitskaart, zal nog de oude prijs zien staan. Deze mensen moeten wel degelijk de nieuwe prijs betalen als ze na 1 januari komen.