natuurpunt

Ook dit jaar, en dit al voor de 25e keer pakt Natuurpunt uit met de Behaag..Natuurlijkactie. Natuurpunt wil hiermee het aanplanten van streekeigen hagen bevorderen. En we zijn hier niet alleen. Dertien Natuurpuntafdelingen ondersteunen de actie. Zo richten we ons tot de bevolking van wel 30 gemeenten in het westen van de provincie Antwerpen.

Het succes van de opeenvolgende campagnes heeft ongetwijfeld te maken met de vlotte samenwerking tussen de medewerkers van onze natuurvereniging, gemeentelijke groendiensten, milieudiensten en milieu-adviesraden in de Natuurpuntwerkgroep Behaag … Natuurlijk.

Waarom streekeigen groen ?

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen.Iedereen kan zijn steentje bijdragen. U kan vanaf 1 september tot 31 oktober 2019 tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten… en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.

Autochtoon plantsoen

Inheems of autochtoon ?
Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Autochtone struiken in de behaagactie ?
Lees verder…

Bijenhotel: dit jaar bieden we opnieuw een bijenhotel aan

Het gaat niet zo goed met de bijen. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en ook de wilde bijen doen het zo mogelijk nog slechter. Hoog tijd voor acties!

Kortom, voor Natuurpunt een prima moment om ook bijenhotelletjes te koop aan te bieden aan 20 euro. 
Bewaar het hotelletje enkele maanden, en hang het op een zonnige plaats in je tuin tijdens de komende lente.
Van maart tot oktober gaan zich daar boeiende taferelen afspelen met verhalen over verleiding en bedrog, metselaars en behangers, macho’s en huisvrouwen.
Wist je trouwens dat wilde bijen niet steken? En dat ze solitair leven en elk een eigen nestje maken, en vooral dat ze bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen bestuiven?
Deze bijenhotelletjes worden gemaakt door Den Atelier in Niel en de sociale werkplaats van Natuurpunt in Ekeren, arbeidszorgcentra voor mensen, die omwille van een arbeidsbeperking, niet terecht kunnen in de gewone tewerkstelling.

Aanbod compost

Indien je gebruik wilt maken van het aanbod van gratis compost, dien je een recipiënt mee te brengen naargelang de gewenste hoeveelheid: stevige zak, aanhangwagentje, ….
Reken op een emmer per drie plantgaten voor hagen en twee emmers voor het aanplanten van een boom. Gelieve op het bestelformulier aan te duiden of je belangstelling hebt.
Maximaal 2 m³ en zo lang de voorraad strekt.

Voor wie?
Inwoners van Kontich

Voorwaarden
* Het plantgoed moet binnen de grenzen van de gemeente worden aangeplant
* De bestelling is slechts geldig na ontvangst van de betaling.
* De mogelijke uitval van het aangeplante goed is ten laste van de besteller.
* Dit aanbod mag niet voor beroepsdoeleinden gebruikt worden.

Procedure
Hoe bestellen?
Heel eenvoudig! Op het bestelformulier, zie hieronder, duid je jouw keuze aan. Dit formulier dien je uiterlijk donderdag 31 oktober 2019 om 12u in te leveren op het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, Kontich of via mail naar milieu@kontich.be

Bedrag
De betaling: Het totaalbedrag dient overgeschreven te worden op bankrekening BE66 0910 0009 8443 van het gemeentebestuur Kontich met duidelijke vermelding van “Behaagactie 2019” en de naam van de besteller op dit formulier.

Afhandeling
Wanneer afhalen?
Op zaterdag 7 december 2019 tussen 13 en 15 uur kan je de bestelling afhalen bij:
serrecomplex Eric Van den Eynde, Pierstraat 350 te Kontich (grens Rumst).

Meer info
Meer informatie?
De folder met volledige plantbeschrijvingen, keuze- en planttips zijn te verkrijgen op de milieudienst en in de bibliotheek maar kan je hieronder ook raadplegen.
Info over de juiste samenstelling van de pakketten en welke planten autochtoon zijn, vind je op http://users.telenet.be/behaag/klimplanten.htm of http://users.telenet.be/behaag/autochtoon.htm Deze webpagina’s bereik je ook via www.natuurpunt.be/behaag.
Mocht je na het lezen nog met vragen zitten dan kan je bellen naar de milieudienst of een mailtje sturen via milieu@kontich.be