Spoorwegzate Meylweg wordt nieuwe fiets- en wandelverbinding

KONTICH – Fietsers en wandelaars hebben er een comfortabel pad bij. De spoorwegzate tussen de Meylweg en de fietsostrade is onder handen genomen om er een vlotte verbinding voor de trage weggebruiker van te maken. Dankzij deze aftakking van de fietsostrade wordt ook het station van Kontich sneller en veiliger bereikbaar vanuit dit deel van de gemeente.

“Het volledige traject van 600 meter heeft een nieuwe fundering gekregen met een toplaag in halfverharding. Op de laagste plaatsen is de nieuwe trage weg opgehoogd en zijn nieuwe afwateringsgrachten gegraven waardoor dit traject het hele jaar rond toegankelijk blijft”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Wim Annaert (Dorpslijst Sander).

De groene corridor wordt versterkt. “Doordat de spoorwegzate wat afgelegen ligt, werd deze ook lange tijd gebruikt om allerhande groenafval te deponeren. We ruimen alle historische groenstorten op. Deze worden in december integraal beplant.”

Op zondag 2 december om 11u nodigt de gemeente iedereen uit om deze nieuwe fiets- en wandelverbinding officieel te openen en in te wandelen.