renovatie

Beste sporthal- en/of zwembadgebruiker,

Vanaf 19 april 2020 sluiten de sporthal en het zwembad voor een grondige dakrenovatie. We maken van de gelegenheid gebruik om ook enkele andere zaken aan te pakken die ook om verbetering vragen. We proberen via deze communicatie wat duiding te geven rond de planning en de omvang van de werken.

Het gebouw (sporthal en zwembad) dateert van de jaren ’70. Naast het feit dat door slijtage een renovatie zich opdringt is het gebouw niet meer conform de huidige verwachtingen. Vanuit het lokaal bestuur Kontich proberen we te kijken naar manieren om op een energievriendelijkere manier onze activiteiten uit te voeren. Een degelijke isolatie van de daken is daarin onontbeerlijk.

Tijdens de winter van seizoen 2018-2019 ervaarden we problemen met de waterdichting van het dak van de sporthal en het dak van de kleedkamers van het zwembad. We hebben deze problemen met kleine ingrepen snel proberen op te lossen, maar beslisten toen dat een grondige dakrenovatie niet lang kon uitblijven. Omdat bij zo’n renovatie je als sporthal en zwembad niet kan openblijven, en we jullie als gebruiker zo min mogelijk tot last wilden zijn, kozen we om deze renovatie te plannen buiten het competitieseizoen.

Naast de problemen met het dak keken we ook naar andere zones en ruimtes die ook een renovatie kunnen gebruiken, of structurele problemen die we mits een kleine renovatie samen met de dakrenovatie kunnen aanpakken.

In het voorjaar van 2019 startten we de procedure op om de renovatiewerken tussen mei en september 2020 uit te voeren. Op voorhand wisten we dat dit een krappe timing was om alles te realiseren. Tot op heden zitten we echter nog steeds op schema. Begin februari stelden we Tectum aan als aannemer voor de werken. Samen met aannemer en architect bekeken we de werken en de planning. Hieronder daarover meer informatie.

Fase 1: dakrenovatie en creëren van extra groepskleedkamers zwembad

Dakrenovatie sporthal en berging sporthal

Het volledige dak van de sporthal en de annexe berging wordt vervangen. Deze werken zijn standaard. Mits een goede bescherming van de sportvloer kan het dak verwijderd worden en vrij snel opnieuw opgebouwd worden.

Het dak zal bestaan uit goed geïsoleerde steeldeck-panelen, die geperforeerd werden voor een betere akoestiek.

We voorzien ook een volledige relighting van de sporthal. De oude verlichtingsarmaturen verdwijnen en worden vervangen door een led-verlichtingsinstallatie. We houden in deze relighting rekening met de verschillende competitiesporten die in Vrijetijdscentrum De Nachtegaal plaatsvinden. Er wordt rekening gehouden met de verschillende eisen van sportfederaties. We voorzien verschillende standen waarin de verlichting kan worden gebruikt (schoolsport, training, wedstrijden), met de juiste lux-waarden.

Aangezien de werken niet te complex zijn zouden de werken (dakrenovatie en relighting) afgerond moeten zijn rond 21 augustus. We houden echter rekening met mogelijke weerverletdagen en de nodige tijd die we zelf nodig hebben om kleedkamers en sporthal op te kuisen en materialen terug te zetten. We voorzien een heropening van de sporthal op dinsdag 1 september 2020.

Dakrenovatie zwembad, cafetaria, vergaderzaal, dojo en conciërgewoning

Ook het volledige dak van zwembad, cafetaria, vergaderzaal, dojo en conciërgewoning wordt vernieuwd. Aangezien de muurtegels van het zwembad zeer gevoelig zijn aan temperatuurschommelingen, en het voor de technische installatie van het zwembad niet aangewezen is deze enkele maanden volledig stil te leggen is dit een complexere renovatie.

We kiezen er hier voor om het dak te vervangen, maar wel alle valse plafonds in deze ruimtes te laten hangen. Op deze manier kunnen we het ‘micro-klimaat’ van het zwembad behouden, weliswaar met lagere temperaturen. Ook moeten we op deze manier nadien slechts kleine herstellingswerken uitvoeren aan de binnenafwerking van deze ruimtes.

In de cafetaria voorzien we bijkomend enkele lichttunnels om meer daglicht binnen te halen.

Ook hier bestaat het dak uit goed geïsoleerde steeldeckplaten.

Deze werken nemen iets meer tijd in beslag. Volgens de huidige planning is de oplevering van de dakwerken aan zwembad, cafetaria, dojo en vergaderzaal voorzien begin september. Ook hier dienen we rekening te houden met weerverletdagen en de nodige tijd die we zelf nodig hebben om opnieuw operationeel te worden. We voorzien een heropening van het zwembad, de cafetaria, de dojo en de vergaderzaal op donderdag 1 oktober 2020.

Aanpassingen onthaal Vrijetijdscentrum, kleedkamers zwembad en de omvorming van een conciërgewoning tot personeelsruimtes

Tijdens de dakrenovatiewerken willen we van de gelegenheid gebruik maken om enkele structurele problemen aan te pakken. Momenteel ervaren we veel problemen bij het schoolzwemmen met het beperkt aantal groepskleedkamers. We verbouwen de huidige personeelsruimtes tot 2 extra groepskleedkamers (waarvan er één voorzien wordt met rolkapstokken om een dubbel gebruik toe te staan). Ook één van de huidige groepskleedkamers wordt extra uitgerust met rolkapstokken.

We voorzien ook nieuwe individuele kleedkamers. De huidige zijn dringend aan vervanging toe. Bij deze vernieuwing creëren we ook 3 gezinskleedkamers.

Omwille van deze aanpassingen herbekijken we ook het onthaal van de site. De huidige kassaruimte verdwijnt. Aansluitend aan de huidige bureau van onze administratief medewerkers bouwen we een bureauruimte om tot een open balie. Deze balie zal gebruikt worden als kassa van het zwembad, als plaats waar de toezichters van de sporthal ’s avonds het onthaal gaan organiseren en kan (door het open karakter) ook gebruikt worden door verenigingen die ’s avonds gebruik maken van het zwembad en/of de sporthal.

De regieruimte van de sporthal willen we omvormen tot een ruimte waarin sportleerkrachten kunnen pauzeren en waarvan verenigingen ’s avonds en in het weekend gebruik kunnen maken (om wedstrijdbladen in te vullen, als tornooisecretariaat, en dergelijke).

Personeelsruimtes zullen we voorzien op de eerste verdieping van het gebouw. We bouwen de conciërgewoning om tot een ruimte met kleedkamers voor het personeel, een personeelsrefter, een gehandicaptentoilet en enkele kantoorruimtes.

Ook deze werken moeten allen uitgevoerd worden voor de heropening van het zwembad.

Afwerking dakranden en opnieuw beschikbaar stellen van de parking

Na de heropening van de sporthal en het zwembad dienen aan de buitenzijde van het gebouw nog enkele afwerkingen gebeuren. De dakomranding wordt opnieuw voorzien in kunststof-panelen in blauw-schakeringen (als verwijzing naar het zwembad). Het gebouw zal dus na de werken nog enkele weken in stellingen staan.

We voorzien de hele site van nieuwe signalisatie (zowel binnen als buiten).

Na afloop van de werken zal de werfzone (een groot deel van de parking) worden vrijgegeven door de aannemer. Tot eind oktober kunnen er delen van de parking niet gebruikt worden.

Het Halfdiep, kunstgrasveld, outdoor fitness en skatepark

Tijdens de werken blijven Het Halfdiep, het kunstgrasveld, de outdoor fitness en het skatepark wel open voor gebruik. Je dient er enkel rekening mee te houden dat een groot deel van de parking gebruikt zal worden als werfzone.

Fase 2: renovatie kleedkamers en sanitaire ruimtes sporthal

Ook de kleedkamers en de sanitaire ruimtes van de sporthal zijn aan vernieuwing toe. Deze worden echter nog niet meegenomen in de werken van 2020.

Na de competitie 2020-2021 voorzien we de afbraak en heropbouw van de kleedkamers en sanitaire ruimtes van de sporthal. We voorzien daarvoor geen sluiting. We willen door gebruik te maken van mobiele kleedkamers (containerkleedkamers) de normale werking van de sporthal niet hinderen. Aangezien de competitiesporten dan gestopt zijn kunnen we in de periode mei tot augustus 2021 met een beperkt aantal kleedkamers onze dienstverlening aanbieden.

De kans is groot dat de ingang van de sporthal dan tijdelijk aan de achterzijde van het gebouw zal zijn. Maar die plannen moeten nog verder afgewerkt worden. Deze info kunnen we pas definitief bezorgen in het voorjaar van 2021.

Timing renovatieproject Vrijetijdscentrum De Nachtegaal

  • 19 april 2020: Vrijetijdscentrum De Nachtegaal sluit voor renovatie
  • 1 september 2020: Heropening sporthal
  • 1 oktober 2020: Heropening zwembad, cafetaria, dojo, vergaderzaal
  • Eind oktober 2020: Parking opnieuw volledig beschikbaar

  • 1 mei 2021: Start werken aan kleedkamers en sanitair sporthal
  • 1 september 2021: Vermoedelijke oplevering kleedkamers en sanitair sporthal

Communicatie

Volg de voortgang van de werken via Facebook of onze website (www.kontich.be/renovatiedenachtegaal).

Indien je toch nog met vragen blijft zitten mag je steeds contact opnemen via het e-mailadres vrijetijdscentrum@kontich.be.

E-loket