project blauw groen

WERKEN AAN DE OUDE SPOORWEGBERM – Project Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk

De kapwerken op de Oude Spoorwegberm vlotten goed en zijn zo goed als beëindigd, mede door het kurkdroge weer is spoorvorming door de kranen in de berm nauwelijks aanwezig en waren oprijplaten overbodig. Het afvalhout wordt binnenkort allemaal opgehaald en afgevoerd naar een pelletfabrikant.

We komen nu in een nieuwe fase van de werken en daarbij zal ook de hinder toenemen.

Welke stukken zijn toegankelijk en welke niet in deze fase?

OMLEIDING door AFSLUITEN deel N1 – Reepkenslei
Vanaf maandag 23 september 2019 gaat de aannemer de Oude Spoorwegberm tussen Mechelsesteenweg N1 (naast Zowiezo) en de Reepkenslei aanpakken. Hierdoor zal deze zone volledig afgesloten worden met een herashekwerk voor alle onbevoegden. Er is voor de fietsers een bewegwijzerde omleiding voorzien via de Mechelsesteenweg en Reepkenslei of omgekeerd. Het fietspad vanaf de oversteek aan de Oude Spoorwegberm en het kruispunt met de Koningin Astridlaan is daarbij tijdelijk dubbelrichting fietspad.

BLIJFT OPEN deel Reepkenslei – Kruisschanslei en toegang naar Olyslaegerslaan Vanaf de Reepkenslei kan je de Oude Spoorwegberm terug nemen. De hele verbinding tussen de Reepkenslei en de Kruisschanslei blijft voorlopig nog steeds toegankelijk. Ook de Olyslaegerslaan is voorlopig nog bereikbaar vanuit de Oude Spoorwegberm.

BLIJFT AFGESLOTEN
De doorsteek tussen de Oude Spoorwegberm en de Staf Van Elzenlaan is en blijft ook volledig afgesloten. De aannemer bekijkt of het realistisch is om een deel van het speelplein terug open te stellen, maar als dat zo is, wordt dat nog gecommuniceerd.

We merken dat sommigen de afsluitingen negeren. NIET DOEN! We vragen uitdrukkelijk de afgesloten zones niet te betreden voor uw eigen veiligheid! Zelfs als de aannemer er niet aan het werk is, betekent dit niet dat het niet gevaarlijk kan zijn!

Werken tussen de N1 en Reepkenslei
De bestaande verharding van het fietspad wordt volledig verwijderd en afgevoerd. Ook in deze zone zal de aannemer kapwerken uitvoeren voor de verlegging van het fietspad wat verder in de Oude Spoorwegberm. De grote eik die midden op het tracé ligt zal hierbij wel gespaard worden door de creatie van een toegangspoort met de eik erin vervat. De andere jonge eiken die op het tracé staan moeten helaas wel verdwijnen maar zullen waar mogelijk verplant worden. De rest van de bomen (populieren, wilgen, meelbes) op het toekomstig tracé wordt allemaal gerooid en uitgefreesd.

In de Oude Spoorwegberm worden ook 2 poelen gegraven, wilgen teruggezet en dode bomen en exoten geveld. De sluik- en groenstorten die talrijk onder de bramen en netels verstopt zaten worden allemaal opgeruimd en de nitrofiele vegetatie en tuinplanten volledig afgeschraapt.

Werken tussen Reepkenslei en Kruisschranslei
Aannemer Willems nv heeft de kapwerken op de Oude Spoorwegberm nu volledig uitgevoerd. Dit lijkt een kaalslag maar dat is het niet. Alle inheemse bomen en bosstroken en zelfs struiken werden maximaal bewaard.

Waarom waren deze op het eerste zicht drastische kapwerken noodzakelijk?
Eerst en vooral bestaan de kapwerken uit omvormingsbeheer

alle ongewenste exoten zoals Acacia’s, maar ook enkele Amerikaanse eik en populieren werden gekapt, in een latere fase worden de stammen nog uitgefreesd

  • alle ongewenste exoten zoals Acacia’s, maar ook enkele Amerikaanse eik en populieren werden gekapt, in een latere fase worden de stammen nog uitgefreesd
  • alle gevaarlijke overhellende bomen werden gekapt;
  • alle opgeschoten wilgen en enkele elzen werden teruggezet, soms tot op de grond (hakhoutbeheer), soms tot op stam. Deze laatsten zullen nog verder afgeknot worden. Op die manier verjongen we de wilgen, zodat ze terug kunnen uitschieten en zich ontwikkelen als volwaardige knotbomen;
  • vele wilgen overschaduwden andere bomen waardoor deze weinig kans maakten om uit te groeien tot toekomstboom
  • sommige wilgen waren ook heel erg onstabiel en dus gevaarlijk zeker na de dunningen.

Ook werden enkele stroken en zones volledig gekapt voor het toekomstig fietspad (zone tussen Kruisschanslei en Staf Van Elzenlaan) en voor de aanleg van de toekomstige waterpartijen (van de Staf Van Elzenlaan tot de Joris Olyslaegerslaan) . Hierbij werd altijd goed gekeken op terrein en de meest waardevolle stukken boszones maximaal ontzien.

De eerste fase van uitgraving en herprofilering van de waterpartij zal plaatsvinden in de zone vanaf het speelplein van de Staf Van Elzenlaan tot aan de woningen die naast de Oude Spoorwegberm staan. Wanneer dit klaar is zal de bestaande vijver aan de Olyslaegerslaan leeggepompt worden en in de nieuw aangelegde gracht gepompt worden, zodat het langs daar terug in de grond van de berm kan infiltreren. Wanneer het water is weggepompt kan het andere stuk aangepakt worden.

Meer informatie: www.natuurinjebuurt.be