school
KONTICH / HOVE – Het wordt steeds moeilijker voor scholen om vervangers te vinden wanneer een leerkracht uitvalt. In de scholengemeenschap ­Kontich-Hove kon de directie in het eerste semester van dit schooljaar voor liefst 997 lesuren geen interimmer strikken. “Op deze manier kunnen we niet meer garanderen dat onze leerlingen de eindtermen behalen”, zegt directrice Gerd Cornelissen. Het ­katholiek onderwijs pleit voor een groot actieplan.

Overvolle studiezalen, collega’s die overuren moeten draaien en examens die worden aangepast omdat de scholieren niet alle leerstof hebben gezien. Het tekort aan leerkrachten neemt alarmerende proporties aan in de scholengemeenschap Kontich-Hove.

In de vier middelbare scholen van de groep zitten 3.850 leerlingen, maar verschillende klassen hebben in het eerste semester brokken leerstof moeten missen omdat de directie geen vervangers vond voor leerkrachten die wegens ziekte of zwangerschapsverlof uitvielen. In ­totaal ging het om 997 lesuren.

Scholen slaan alarm: “Leerlingen halen eindtermen niet meer door lerarentekort”
Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.FOTO: BLG

“In de mate van het mogelijke krijgen de leerlingen vervang­taken, waar ze in de studie aan werken”, zegt directrice Gerd Cornelissen. “Of je probeert ze te vervangen met collega’s. Leerkrachten mogen maximaal zeven overuren per week kloppen. Zo krijg je situaties dat een klas met vier uur economie van vier verschillende leraren één uurtje les krijgt.”

Die laatste oplossing is een extra belasting van de leerkrachten, die al op de toppen van hun tenen lopen. Donderdag raakte nog bekend dat het aantal ziektedagen in het onderwijs almaar toeneemt, vooral door stress en burn-out. “Zo krijg je dus een vicieuze cirkel”, zegt Cornelissen. “De leerkrachten die je nog hebt, gaan ook over hun krachten.”

Maar het grootste probleem is dat de leerlingen niet alles kunnen inhalen. “We hebben sommige examens moeten aanpassen aan die realiteit”, zegt Cornelissen. “Zo wordt het heel moeilijk om onze leerlingen de eindtermen te doen halen.”

Geen reserve

Het lerarentekort speelt al langer, maar dan vooral voor technische vakken, wiskunde en Frans. Nu zien ze in Kontich het probleem opduiken voor álle vakken. Het katholiek onderwijs bevestigt die trend. “Het probleem uit zich niet meteen bij de aanwervingen in het begin van het jaar, maar tijdens het schooljaar is er amper reserve om uit te putten”, zegt topman Lieven Boeve. “Als de huidige evoluties zich doorzetten, stevenen we af op een groot probleem.”

Uit cijfers van de VDAB blijkt dat het aantal werkzoekende leerkrachten per vacature de voorbije jaren in vrije val is. In 2017 waren er gemiddeld 4,5 leerkrachten met de ambitie en het juiste diploma om voor de klas te staan per vacature. Dat lijkt veel, maar het is minder dan gemiddeld op de arbeidsmarkt.

Boeve pleit voor een groot actieplan, zoals dat er ook voor de zorgsector is gekomen, om jongeren weer warm te maken voor het beroep. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) liet eerder al verstaan dat het idee van een campagne genegen is, maar wil eerst werk maken van de hervorming van de lerarenopleiding en de loopbaan van leerkrachten. “Er branden steeds meer oranje knipperlichten”, zegt Boeve. “We moeten nú rond tafel zitten.”