Vanaf 1 maart werken alle diensten van het lokaal bestuur in Het Gemeentehuis uitsluitend op afspraak, inclusief de dienst burgerzaken. Een afspraak maken kan via ons online afsprakenportaal op www.kontich.be, door te bellen naar 03 246 25 50 of aan onze onthaalbalie in Het Gemeentehuis.

Bovendien hanteren we vanaf 1 maart de volgende openingsuren:

maandag9 – 12.30 u.14 – 17 u.17.30 – 20 u.
dinsdag9 – 12.30 u.14 – 17 u.
woensdag9 – 12.30 u.14 – 17 u.
donderdag9 – 12.30 u.14 – 17 u.
vrijdag9 – 12.30 u.

Denk er ook aan dat je via ons digitaal loket al heel wat producten van thuis uit kan aanvragen. Zo vermijd je alvast onnodige verplaatsingen. Ons digitaal loket vind je op www.kontich.be/eloket 

Snellere en vlottere dienstverlening

Deze aanpassingen hebben voor jou als gebruiker twee grote voordelen. Ten eerste zorgt het werken op afspraak voor een snellere en vlottere dienstverlening. Jij weet bovendien exact wanneer je aan de beurt bent. Ten tweede zijn de openingsuren veel uniformer en daardoor transparanter dan voorheen. Al onze diensten hanteren dezelfde openingsuren voor al hun producten.

Zo kwamen we tot ons besluit

Natuurlijk passen we onze dienstverlening niet aan met de natte vinger. Als lokaal bestuur zijn we voortdurend in beweging en willen we onze dienstverlening steeds zo klantgericht en kwaliteitsvol mogelijk maken. Daarom evalueerden we in het najaar van 2019 onze dienstverlening in Het Gemeentehuis. Dat deden we door:

  • Evaluatiegesprekken met diverse eigen diensten
  • Een klantbevraging die liep van 21 oktober tot en met 12 november 2019
  • Een analyse van de cijfers uit ons klantbegeleidingssysteem
  • Een turfoefening door onze onthaalmedewerkers

Uit deze evaluatie kwamen enkele duidelijke bevindingen naar voor:

  • De oude puzzel van verschillende openingsuren was zeer onduidelijk en vormde een struikelblok voor de burger;
  • De burger vindt meer en meer de weg naar het afsprakensysteem. In 2018 was slechts 10% van de klantbezoeken bij de dienst burgerzaken “op afspraak”. In 2019 is dit al 37%;
  • 92% van de tickets ‘op afspraak’ werden binnen de 10 minuten opgeroepen. Voor tickets op ‘vrije inloop’ was dit maar 75%;
  • De tevredenheidsscore van mensen die we op afspraak bedienden, bedroeg gemiddeld 8,79/10. Voor klanten op vrije inloop was dat 7,5/10;

Bovenstaande bevindingen maakten ons duidelijk hoe we moesten bijsturen. Moet je binnenkort in Het Gemeentehuis zijn? Boek alvast je afspraak en graag tot dan!Gepubliceerd op maandag 10 februari 2020 0.01 u.